Beszámoló a 2018/2019-es tanévről

Dumbravénben is befejeződött a 2018/2019-es tanév. Fontosnak érezzük, hogy beszámoljunk az elmúlt időszak eseményeiről, mivel tartalmas és értékes hónapok állnak mögöttünk. Köszönetet is szeretnénk mondani mindazoknak, akik velünk voltak ebben a tanévben: biztattak és támogattak minket. Bátran mondhatjuk: erős közösség segíti a dumbravéni tevékenységünket.

A magyarórák és hagyományőrző foglalkozások a dumbravéni magyar házban, a Francesca Házban zajlottak. Az alsó szintet használtuk, itt kapott helyet a tanterem és a tanári lakrész.

Az oktatási helyszín ebben a tanévben is a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által koordinált Moldvai Csángómagyar Oktatási Program keretében működött. Majzik-Daczó Kinga tartotta az anyanyelvi órákat, a dumbravéni születésű Porundi Alina pedig a hagyományőrző foglalkozásokat.

A közel hetven tanítványunkat hat csoportba szerveztük: óvoda, előkészítő-II. osztály, III-IV. osztály, V-VI. osztály, VII-VIII. osztály és IX-XII. osztály. Kézművességgel, hagyományőrzéssel és a keresztszülős kapcsolatok ápolásával külön tevékenységek keretében foglalkoztunk.

Dumbravén legkisebbjei, az óvodások rendszeresen részt vesznek magyar nyelvi foglalkozásokon a Francesca Házban. Sok játékkal, énekkel, mozgással és kézműves tevékenységgel töltjük meg ezeket az alkalmakat. Hisszük, hogy csak élményeken keresztül lehet ehhez a korosztályhoz is viszonyulni. Örülünk az óvodásoknak, örülünk, hogy itt vannak velünk a Francesca Házban.

Szeptember 12-én zajlott le az első rendezvény a Francesca Házban: tanévnyitó, játékos délutánra hívtuk az általános iskolás korú gyermekeket. Ügyességi feladatokkal és anyanyelvi játékokkal hangolódtunk az új iskolai évre.

Ebben a tanévben is rendszeresen megünnepeltük gyerekek születésnapjait. Ezeken az alkalmakon felköszöntöttük az ünnepelteket, énekeltünk nekik, elmondtuk a jókívánságainkat, tortát ettünk, majd táncoltunk egy nagyot. Közösségünk szép pillanatai voltak ezek.

Szeptember 29-én remek hangulatú szüreti bálon vettünk részt a dumbravéni fiatalokkal Pusztinán. A program magyar nyelvű misével kezdődött, amelyet Berszán Lajos atya mutatott be a Szent István templomban. Ebédre finom geluskával készültek a házigazdák, majd szekeres felvonulás következett: a pusztinaiak és a dumbravéniek énekszóval, hujjogatásokkal hívták meg a falusiakat az esti mulatságra. Délután a helyi gyerekek, menyecskék és asszonyok mutatták meg az énekeiket és a táncaikat, majd a dumbravéni hagyományőrzők adtak elő táncos műsort. A késő estig tartó szüreti mulatságot tombolahúzás is színesítette. Hálásan köszönjük a meghívást, nagyon jól érzetük magunkat! Jó volt együtt lenni az életerős pusztinai közösséggel.

Október 9-én közösségépítő akciót szerveztünk a Francesca Házba. A játékos délutánon nem csak dumbravéniek vettek részt, hanem vendégeket is hívtunk: a trunki gyerekek egy csoportja is ellátogatott hozzánk tanító nénijükkel, Maczkos Piroskával. Vegyes csapatokba rendeződve zajlott a program, hisz fontos célunk volt, hogy a két falu gyerekei ismerkedjenek, barátkozzanak egymással. A vetélkedő után tombolahúzással zártuk a napot. Nagyon szépen köszönjük a trunki csapatnak, hogy ellátogattak hozzánk!

Október 21-én Dumbravén szomszéd falujában, Külsőrekecsinben szüreti bált tartottak. A délután folyamán a mulatozók szekérre ültek, és ellátogattak hozzánk, a Francesca Házba is, ahol pálinkával, borral és kozonákkal fogadtuk őket. Köszönjük szépen a külsőrekecsinieknek a látogatást!

November 7-én énekszótól volt hangos a Francesca Ház: megtartottuk a népdalvetélkedőnket Dumbravénben. Két felvonásban zajlott a program, délben a kicsik, este a nagyok énekelték el kedvenc moldvai magyar dalaikat. Az alsó tagozatosoknál Mesterke Denisza-Gabriella, a felsősöknél pedig Polkovniku Leonóra-Magdaléna lett az első. Köszönjük szépen Benke Paulinának, Maczkos Piroskának és Benke Pávelnek, hogy vállalták a zsűrizést!

November 17-én két gyermekkel, Mesterke Denisza-Gabriellával (IV. osztály) és Polkovniku Leonóra-Magdalénával (VIII. osztály) vettünk részt a XV. Szeret-menti Népdalvetélkedőn, Magyarfaluban. Nagy örömünkre Denisza két elismerést is kapott: a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE) és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia különdíjait.

November közepén tanítványaink nagyszerűen helytálltak a Kriza János Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Versenyen mesemondó kategóriában. Gyurka Krisztina-Andrea (V. osztály) II. helyezést ért el, Farkas Jánoska pedig dicséretet kapott. Büszkék vagyunk rájuk, hisz székelyföldi, erdélyi és partiumi gyerekek között érték el ezeket az eredményeket.

December 5-én Dumbravénbe, a Francesca Házba is ellátogatott a Mikulás bácsi, akit énekekkel, mondókákkal, versekkel, népi gyermekjátékokkal és tánccal köszöntöttek a gyerekek és a fiatalok. Hálásan köszönjük a Moldvai Értékekért és Közösségekért Alapítványnak, támogatóinknak és önkéntes falugazdánknak, Vanczer Zsuzsinak, hogy ilyen gazdagon megtöltötték a Mikulás puttonyát!

December 21-én tartottuk a karácsonyi ünnepségünket Dumbravénben, a Francesca Házban. A műsor elejére egy vetítéssel készültünk: bemutattuk az elmúlt hónapok eseményeit, szép eredményeit a szülőknek. Fontosnak érezzük, hogy lássák: milyen ügyes és tehetséges gyermekek vannak a közösségünkben. Ezután a legkisebbek következtek: mondókákat, verseket és népi gyermekjátékokat mutattak be. Az alsó tagozatosok és az ötödik osztályosok „A kis gyufaárus lány” átdolgozott történetét jelenítették meg. A felső tagozatosok tánccal és moldvai magyar karácsonyi énekekkel készültek. Az ünnepség végén a keresztszülők és támogatók jóságának köszönhetően minden gyermek kapott ajándékot. Hálás köszönet mindenkinek, aki idén is gondolt a dumbravéni közösségre! Külön öröm volt számunkra, hogy ilyen sok szülő és érdeklődő eljött a Francesca Házba.

Január 31-én farsangi mulatságot szerveztünk Dumbravénben, a Francesca Házban.

Február végén eseménydús napokat töltöttünk Budapesten az elmúlt hétvégén: a dumbravéni fiatalok hagyományőrző csoportja fellépőként vett részt a XXIII. Csángó Bálon, a helyszín oktatói pedig a keresztszülő-tanár találkozón képviselték Dumbravént.
A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesült által szervezett eseményen lehetőségünk volt találkozni a dumbravéni keresztszülőkkel. Jó volt meghallgatni egymás élményeit, a sikereket, nehézségeket, mind azt, amit a keresztszülői program adott közösségünknek. Köszönjük szépen a keresztszülőknek, hogy eljöttek a találkozóra!
Hatalmas élmény volt a dumbravéni fiatalok számára a budapesti Csángó Bál. A csoport vezetője, Porundi Alina szeptembertől foglalkozik hagyományőrzéssel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége alkalmazásában. Nagy öröm volt, hogy egy ilyen rangos eseményen mutatkozhatott be a csoportjával. Nem csak a nagyszínpadi produkcióban vettek részt, hanem a pusztinai Nyisztor Ilona műsorában is szerepet kaptak. Köszönjük szépen a bál szervezőinek a meghívást!

Az elmúlt nyáron a dumbravéni és a lészpedi gyermekek közösen táboroztak Zánkán. A Balatonon szép barátságok szövődtek, amelyek azóta is élő kapcsolatok. Február 26-án Lészpedre látogattunk, hogy ismét találkozzunk Mihály Szende Annamária tanítványaival. Kézműveskedtünk és táncoltunk: jó volt együtt lenni. Köszönjük szépen a meghívást! Szombaton szeretettel várunk Titeket Dumbravénbe!

Március 2-án vendégeink voltak a Francesca Házban: lészpedi, somoskai és trunki fiatalok érkeztek Dumbravénbe. Volt közös séta, ismerkedés, csoportos játék és sok-sok tánc. Fontosnak érezzük, hogy legyen lehetősége a különböző falvakban élő fiataloknak ismerkedni egymással. Ezeknek az alkalmaknak a közös nevezője a magyar nyelv és kultúra, ennek a jegyében szerveztük meg ezt a mulatságot a Francesca Házban. 
Köszönjük szépen az oktatóknak, hogy elhozták tanítványaikat! Célunk, hogy hagyományt teremtsünk ebből az eseményből, akár több falu bevonásával is.

Március 16-án került megrendezésre a XVI. Bákó megyei magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny, amelyen három dumbravéni tanulóval vettünk részt: Mesterke Deniszával (IV. osztály), Duma-Trunki Angélával (V. osztály) és Csicsó Koszminával (VIII. osztály). Nagy örömünkre Angéla II. helyezést ért el, Denisza és Koszmina pedig III. lett.

Március 30-án Pusztinán jártunk, részt vettünk a II. Magyar Anyanyelv Ünnepe elnevezésű rendezvényen. Élményszerűen gyakoroltuk a nyelvünket: sokat játszottunk a betűkkel, szavakkal, mondatokkal, majd megtekintettük a Berényi Színjátékos Társaság interaktív előadását.

Április 13-án a dumbravéni hagyományőrzők is részt vettek az „Aranymiatyánk Virágszombaton” elnevezésű imádságos találkozón Somoskán. A fiatalok és felnőttek moldvai magyar imádságokat és egyházi népénekeket mutattak be.

Május 10-én tartottuk meg a dumbravéni szavalóversenyt és mesemondó versenyt. A gyermekek két kategóriában (alsó tagozat és felső tagozat) mutatták be, hogy a tanév során milyen költeményekkel és népmesékkel ismerkedtek meg. Gratulálunk minden szavalónak és mesemondónak! Köszönjük szépen Tamás Orsolyának és Kotyór Ramónának, hogy vállalták a zsűrizést!

Május 19-én került megrendezésre a II. Moldvai Majális Lészpeden, ennek keretében vettünk részt a VI. Csángó Pakaleála mesemondó gyűlésen és az V. Lakatos Demeter verselő találkozón. Köszönjük szépen a szervezőknek és a vendéglátó családoknak a hétvégét!

A 2018/2019-as tanév is egy igazi csapatmunka volt. Az elmúlt években lelkes és kitartó közösség formálódott az oktatási helyszín és a falu köré, és ez a csapat ad erős hátteret a Dumbravénben folyó munkánkhoz. Köszönjük szépen a keresztszülőknek, hogy ebben a tanéveben is lelkiismeretesen törődtek a védenceikkel: leveleztek és beszélgettek velük, nyáron vendégül látták őket, karácsonykor csomagot küldtek nekik. Ezek a kapcsolatok túl mutatnak ezeken, hisszük, hogy hosszú-hosszú időre szólnak, és összekapcsolják az anyaország egy kis szeletét a moldvai magyarsággal, a dumbravéni közösséggel.

Terveink szerint a következő tanévben már a másik tantermet, az óvodai helyiséget is használatba tudjuk venni, így még több lehetőségünk lesz a nevelő-oktató munka fejlesztésére.

A tanévben megvalósult színes programokért hálás köszönetet szeretnénk mondani a dumbravéni gyermekek keresztszüleinek, a támogatóknak, az önkénteseknek, a vendégeknek és Dumbravén fáradhatatlan falugazdájának, Vanczer Zsuzsinak.

Az elmúlt hét és fél évben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége gondozásában működött a dumbravéni magyaroktatás és hagyományőrzés. Nagy köszönettel tartozunk a Pedagógusszövetségnek, hisz az elmúlt években olyan szakmai és anyagi biztonságot teremtett az oktatási helyszínnek, amelyben fejlődni tudott a dumbravéni közösség. Isten fizesse!

Majzik Tamás