Dumbravén

A faluról

A gyönyörű fekvésű Dumbravén (Dumbrăveni) a legfiatalabb moldvai csángó település, hisz a Rekecsin patak 1991-es pusztítása után települtek ide az emberek a szomszédos Külsőrekecsinből (Fundu Răcăciuni). A falu egyik oldalát a Kövestető-dombság (Culmea Pietricica), míg a másik oldalát, a domboldalról leereszkedve és átkelve a Rekecsin patakon, a már említett Külsőrekecsin település határolja.  A faluban kb. 110 család él (kb. 400 személy). Hivatalosan Külsőrekecsin falurésze.

Dumbravén egy fiatalok által lakott, dinamikus, életerős csángó település, ahol nagyon jó magyar nyelvállapottal találkozhatunk.

A falu katolikus templomát 2012-ben szentelték föl a Fájdalmas Szűz Mária tiszteletére.

Külsőrekecsinben, majd később Dumbravénben élt Mesterke Gergely, aki a moldvai dudás hagyományok egyik legkiválóbb képviselője volt, illetve Fehér Márton hegedűs is, akihez Erdélyből és Magyarországból is gyakran jártak gyűjteni a moldvai népzene szerelmesei.

Dumbravénben víztorony is áll, amit a falu komoly ivó- és háztartásivíz-gondjainak megoldására építettek. Jelenleg szinte az összes házba be van kötve az ivóvíz.

A falu mellett dombok, meszes homokhalmok és erdőségek terülnek el, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak a kirándulásra és a kikapcsolódásra.

A település közösségi háza biztosítja a helyet a különböző rendezvényeknek: esküvő, táncház, a magyar iskola ünnepségei, stb.

Dumbravénben a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége jóvoltából 2009 óta működik iskolán kívüli magyar oktatás, de a falu iskoláskorú gyermekei a külsőrekecsini állami iskolában is tanulhatják a magyar nyelvet. Jelenleg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége működteti a dumbravéni magyar iskolát.

A Csángóföldet és Dumbravént megismerni vágyókat fürdőszobával is rendelkező családi házaknál tudjuk elszállásolni, így bepillantást nyerhetnek a moldvai csángó családok mindennapjaiba is.

 

A falu megközelíthetősége

Két útvonalat ajánlhatunk: Budapest – Szeged – Arad – Déva – Brassó – Kézdivásárhely – Ojtozi szoros – Onesti – Bákó (Bacău). A másik útvonal: Budapest – Szolnok – Püspökladány – Nagyvárad – Kolozsvár – Marosvásárhely – Székelyudvarhely – Csíkszereda – Gyimesek – Comanesti – Bákó (Bacău).

Bákóból Rekecsinig (Răcăciuni) kell menni. Külsőrekecsin (Fundu Răcăciuni) irányába fordulva, mintegy 10 km megtétele után, Gîsteni községet elhagyva tábla jelzi az utat Dumbravénbe.

A falu Külsőrekecsinből gyalogosan is megközelíthető.